Skip links
ล่าม ใน ตู้ล่าม

ล่ามที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

การเลือกล่ามที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

                    การเลือกล่ามไม่เหมือนการเลือกคู่ ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนการซื้อลอตเตอรี่ ไม่ต้องลุ้น ‘ตาดีได้ ตาร้ายเสีย’ หรอกนะคะ คุณสามารถเลือกล่ามที่มีความเป็นมืออาชีพและเหมาะสมกับงานได้ไม่ยากเลย แค่เพิ่มความพิถีพิถันขึ้นอีกนิด คุณก็จะได้ล่ามที่ช่วยต่อยอดให้งานของคุณประสบความสำเร็จขึ้นไปได้อีกขั้นแล้วค่ะ

                    ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าล่ามนั้นเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากในการทำลายกำแพงด้านการสื่อสาร เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งภารกิจหาล่ามไว้เป็นสิ่งสุดท้าย เพราะเวลายิ่งกระชั้น คุณก็จะมีโอกาสเลือกล่ามได้น้อยลง เมื่อรู้ว่าต้องการล่ามก็ให้มองหาบริษัทที่ให้บริการล่ามค่ะ  ข้อดีของการติดต่อผ่านบริษัทล่ามคือการรับประกันว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ งานของคุณจะยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ และเมื่อได้โปรไฟล์ล่ามที่บริษัทนำเสนอแล้วก็ให้ระลึกไว้เสมอว่าโปรไฟล์ที่ยาวเหยียดไม่ได้การันตีคุณภาพ

                     หลักสำคัญคือการมองหาประสบการณ์ทำงานของล่ามที่ตรงกับความต้องการของคุณ ล่ามที่เก่ง ชั่วโมงบินสูง ไม่ได้แปลว่าจะเก่งไปทุกอย่าง ไม่ต่างจากการส่งหมอตำแยไปผ่าคลอด เพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงการเลือกล่ามให้ตรงกับประเภทของงาน เลือกล่ามให้เหมาะกับการการประชุมแต่ละแบบด้วยนะคะ และเพื่อให้ล่ามที่คุณเลือกสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงสุดให้คุณได้ ถ้ามีข้อมูล หรือมีเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับงานก็ส่งให้ล่ามได้ทำการบ้านด้วยนะคะ เพราะล่ามมืออาชีพต่างจากล่ามสมัครเล่นค่ะ ล่ามที่ดีจะต้องเตรียมตัวก่อนทำงานทุกครั้ง เพียงเท่านี้ งานของคุณก็จะไม่มีกำแพงภาษามาขวางความสำเร็จอีกต่อไปแล้วค่ะ