Skip links
Emglish camp by Onni translation

อนนิ ทรานสเลชัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Language for Better Lives

อนนิ ทรานสเลชัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ค่ายภาษาอังกฤษ Language for Better Lives เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้น

ค่ายภาษาอังกฤษจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 จำนวนรวม 67 คน ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 ฐาน

อนนิ ทรานสเลชัน ยังสนับสนุนหนังสือภาษาอังกฤษ และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวัน และไอศครีม ในวันดังกล่าวด้วย

อนนิ ทรานสเลชัน พร้อมที่จะจัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น

info@onnitranslation.com

LINE ID: onnitranslation

Mobile/WhatsApp: + 66 62 5656 449, +66 811693599