Skip links

อนนิ ทรานสเลชัน ร่วมงาน HCU Job Fair

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อนนิ ทรานสเลชัน บริษัทจัดหาล่าม และแปลภาษา เข้าร่วมงาน HCU Job Fair ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่น่าสนใจของบริษัท