Skip links

ล่ามภาษาเขมร

บริการล่ามภาษาเขมร

อนนิ ทรานสเลชัน มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการล่ามภาษาเขมร ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ทีมล่ามภาษาเขมร ของเรามีความรู้และความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมเขมร  และมีประสบการณ์ในการให้บริการล่ามที่ได้รับการยอมรับในหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม สัมมนา การเจรจาธุรกิจ หรือกิจกรรมต่าง ๆ การใช้บริการล่ามภาษาเขมร ของเรา จะช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเขมร  เพิ่มโอกาสในธุรกิจของคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าเขมร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย

เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบริการของอนนิ ทรานสเลชัน มากยิ่งขึ้น เราพร้อมให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย ตอบเร็ว ตอบไว เพื่อความสบายใจของทุกคน

ล่ามฉับพลันจะแปลพร้อมผู้พูด ผ่านอุปกรณ์ล่าม โดยที่ผู้ฟังจะได้รับการแปลภาษาผ่านชุดหูฟังได้พร้อม ๆ กัน การล่ามประเภทนี้ต้องอาศัยสมาธิ และทักษะด้านภาษาระดับสูง 

ล่ามแปลตาม เป็นการแปลหลังจากที่ผู้พูดพูดแล้ว ล่ามจึงค่อยแปลตาม

จำเป็น เนื่องจากล่ามฉับพลันจะต้องใช้อุปกรณ์ในการล่าม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์แบบทัวร์ ไกด์ หรือแบบตู้ล่าม ลูกค้าจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าจะต้องเผื่อค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ด้วย โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า อุปกรณ์ล่าม

โดยปกติ การทำล่ามฉับพลันจะต้องใช้ล่าม 2 คนสลับกัน ทุก ๆ 20-30 นาที เนื่องจากการทำล่ามประเภทนี้จะต้องอาศัยสมาธิขั้นสูง ดังนั้น ทุก ๆ 30 นาที ล่ามจะเหนื่อยล้า จึงต้องมีการส่งต่อคู่กับล่ามอีกท่านเพื่อรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพในการแปล

ติดต่อ อนนิ ทรานสเลชัน 

ติดต่อเรา

บริษัทแปลภาษาครบวงจร พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีเครือข่ายทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูลการแปล ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทและ ทีมนักแปลมากประสบการณ์ (Certified Interpreters and Translators) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่เราส่งมอบมีมาตรฐาน และ คุณภาพระดับสากล